digitalmediagroup.nl

Privacy Statement

Verwerking van persoonsgegevens


Voor de uitvoering van deze activiteiten is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de websites van groot belang. De persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Digital Media Group, Kerkenbos 1057-C, 6546 BB, Nijmegen. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Wanneer de consument geďnteresseerd is in dienstverlening van Digital Media Group, legt Digital Media Group gegevens vast over klanten, potentiële klanten en bezoekers. Indien een bepaalde adverteerder informatie over bepaalde producten, diensten en/of activiteiten selecteert zal Digital Media Group de noodzakelijke gegevens van de consument doorsturen aan de geselecteerde adverteerder zodat deze aan het verzoek kan voldoen. Daarnaast legt Digital Media Group gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om (potentiële) klanten en bezoekers te informeren over nieuwe online en offline activiteiten, producten en diensten van Digital Media Group en andere zorgvuldig geselecteerde adverteerders.

Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, nieuwe producten en diensten van Digital Media Group, kunt u uw gegevens daartegen laten blokkeren. Ook kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken. In beide gevallen kunt u zich per brief (Kerkenbos 1057-C, 6546 BB, Nijmegen) of e-mail (info@digitalmediagroup.nl) richten tot Digital Media Group.

Digital Media Group en andere websites

Op de sites van Digital Media Group treft u een aantal links aan naar andere websites. Digital Media Group kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Digital Media Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van Digital Media Group.
Laatste wijziging: 01-01-2016

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacybeleid?

Digital Media Group
Iinfo@digitalmediagroup.nl

Contact